Privacyverklaring

NL-D Communicatie, gevestigd aan Laakweg 17a, 6991 HK Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.duitslandscheptop.nl
Laakweg 17a, 6991 HK Rheden
+31616290395
Jochem Wolthuis is de Functionaris Gegevensbescherming van NL-D Communicatie Hij/zij is te bereiken via jochem@duitslandscheptop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

NL-D Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

NL-D Communicatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jochem@duitslandscheptop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NL-D Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • NL-D Communicatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • NL-D Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NL-D Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NL-D Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Real Cookie Banner

Deze website maakt gebruik van Real Cookie Banner, die een technisch noodzakelijke cookie (real_cookie_banner) plaatst om uw toestemming voor cookies op te slaan.

Real Cookie Banner verwerkt geen persoonsgegevens.

De real_cookie_banner cookie slaat de toestemming op die u hebt gegeven toen u de website bezocht. Als u deze toestemming wilt intrekken, verwijdert u gewoon de cookie in uw browser. Wanneer u de website opnieuw opent/oplaadt, wordt u opnieuw om uw toestemming voor cookies gevraagd.

U kunt uw instellingen ook aanpassen met deze knop:

Pas privacy-instellingen aan

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NL-D Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
jochem@duitslandscheptop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NL-D
Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NL-D Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jochem@duitslandscheptop.nl

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Hosting / Externe hosting

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster Your Hosting). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:
Your Hosting
Voort 225
8041 BK Zwolle

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn

 • Referrer (eerder bezochte website)
 • Opgevraagde website of bestand
 • Browser type en browser versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Type apparaat
 • Tijdstip van toegang
 • IP-adres in geanonimiseerde vorm (alleen gebruikt om de locatie van toegang te bepalen)

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Plugins und Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze pagina's met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Normaal gesproken wordt, wanneer je een pagina met ingesloten video's bezoekt, je IP-adres naar YouTube gestuurd en worden er cookies op je computer geïnstalleerd. Voor onze YouTube-video's hebben we dit echter voorkomen. Als gevolg daarvan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers wanneer ze gewoon de pagina oproepen, tenzij ze de video bekijken. Als je op de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube en leert YouTube dat je de video hebt bekeken. Als je bent aangemeld bij YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan je gebruikersaccount (je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat je de video bekijkt).

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van de Vimeo-site die wordt beheerd door Vimeo.com, Inc. De exploitant van de pagina's is Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 10th Floor, New York, New York 10001, USA.

Wanneer je een van onze pagina's met een Vimeo-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je Vimeo-account, geef je Vimeo de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Normaal gesproken wordt, wanneer je een pagina met ingesloten video's bezoekt, je IP-adres naar Vimeo gestuurd en worden er cookies op je computer geïnstalleerd. Voor onze Vimeo-video's hebben we dit echter voorkomen. Als gevolg daarvan slaat Vimeo geen informatie op over bezoekers wanneer ze gewoon de pagina oproepen, tenzij ze de video bekijken. Als je op de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar Vimeo en leert Vimeo dat je de video hebt bekeken. Als je bent aangemeld bij Vimeo, wordt deze informatie ook toegewezen aan je gebruikersaccount (je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Vimeo voordat je de video bekijkt).

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy

WooCommerce & WooPayments

We hebben het open source winkelsysteem WooCommerce & de add-on WooPayments als plugins op onze website geïntegreerd. De WooCommerce-plugin is gebaseerd op het contentmanagementsysteem WordPress, een dochteronderneming van Automattic Inc (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS). De Woocommerce-plugin voegt de functionaliteit van een online winkel toe aan ons contentmanagementsysteem. We gebruiken deze online winkeloplossing om je onze fysieke of digitale producten of diensten zo goed mogelijk aan te bieden op onze website. Het doel is om u eenvoudig en gemakkelijk toegang te geven tot ons assortiment, zodat je de producten die je zoekt snel en gemakkelijk kunt vinden.

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, slaan we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op. Deze informatie wordt gebruikt om de betalingsinformatie voor toekomstige bestellingen in te vullen. We slaan ook opmerkingen of beoordelingen op als u besluit deze achter te laten.

We verzamelen gegevens wanneer je onze online shop bezoekt:

 • Locatie, IP-adres en browsertype: We gebruiken dit voor doeleinden zoals het schatten van belastingen en verzendkosten
 • Verzendadres: We vragen je om dit op te geven zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen bepalen voordat je een bestelling plaatst en de bestelling naar je toe kunnen sturen.

We gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelmandje bij te houden terwijl u onze website bezoekt.

Wanneer je bij ons winkelt, vragen wij je om informatie te verstrekken zoals jouw naam, factuur- en verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, creditcardgegevens/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord om jouw bestelling te kunnen verwerken.

We bewaren informatie over je gewoonlijk zo lang als we die nodig hebben voor het doel waarvoor ze werd verzameld en gebruikt en zijn verplicht om ze te bewaren. De persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Gegevens kunnen daarom worden bewaard als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet verwerkt voor andere doeleinden.

Voor betalingen geven we het aankoopbedrag, de valuta en de factuurgegevens van de klant door aan de respectieve betalingsdienstaanbieder. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de respectieve externe providers (het privacybeleid van Stripe https://stripe.com/nl/privacy en het privacybeleid van iDEAL https://www.ideal.nl/ideal-privacy-cookiestatement).

Google Web Fonts uitleg

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die normaal gesproken worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De algemene functie is als volgt: Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in je browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Op deze website zijn de verbindingen met de Google Font Server uitgeschakeld en zijn de lettertypen lokaal geïntegreerd.

Google Tag Manager

Deze site gebruikt Google Tag Manager om verschillende tags of codefragmenten op onze website te beheren en te gebruiken. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze tags helpen ons om gebruikersgedrag te begrijpen, conversies bij te houden en marketingmaatregelen te verbeteren om zo een betere gebruikerservaring te bieden. Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers. De tags die via Google Tag Manager worden verstrekt, kunnen echter verschillende soorten gegevens verzamelen, waaronder:

 • Analytics-gegevens: Tags zoals Google Analytics kunnen informatie verzamelen over interacties met onze website, waaronder bezochte pagina’s, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, verwijzende websites en andere sessiegegevens.
 • Advertentiegegevens: Tags van advertentieplatforms zoals Google Ads of Facebook Ads kunnen gegevens verzamelen voor gerichte advertentiedoeleinden, zoals IP-adres, apparaatinformatie en surfgedrag.
 • Conversietracering: Tags voor conversietracking kunnen gegevens verzamelen wanneer bepaalde acties worden ondernomen op onze website, zoals het invullen van een formulier, om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten.
 • Aangepaste gegevens: We kunnen aangepaste tags gebruiken via Google Tag Manager om specifieke gegevens te verzamelen die relevant zijn voor de functionaliteit van onze website of onze marketingdoelstellingen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) om het aanbod van onze site te verbeteren door gebruikersgedrag te evalueren. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat wordt toegewezen.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Of door uw toestemming in te trekken in de cookie-instellingen:
Pas privacy-instellingen aan
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Opslagduur

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 2 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl