Colofon

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD:

NL-D communicatie
Drs. Jochem Wolthuis
Laakweg 17A
6991 HK Rheden

Tel: 0031-6-16290395
Email: jochem@duitslandscheptop.nl
Website: www.duitslandscheptop.nl

KvK 27186966
BTW-nummer: NL001417279B62

Ontwerp, implementatie & programmering:

Teresa Joeken
mediamixx GmbH

Copyright

Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, logo’s, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij NL-D communicatie dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en NL-D communicatie of de rechthebbende behoudt alle rechten met betrekking tot deze gegevens. De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL-D communicatie is enig ander gebruik van deze gegevens, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, niet toegestaan.

Disclaimer

NL-D communicatie besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden uitgesloten. NL-D communicatie is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door onjuistheden in de verstrekte informatie, door de verzending van informatie per internet en technische storingen. NL-D communicatie is niet aansprakelijk indien aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten niet tijdig worden ontvangen en verwerkt en voor mogelijke gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. NL-D communicatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Het copyright, de disclaimer en de website zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die ontstaan tussen NL-D communicatie en gebruikers van deze website zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem.